Badanie bakteriologiczne moczu- posiewZasada pobierania moczu jest taka sama jak przy pobieraniu próbki do badania ogólnego moczu z tym, że koniecznie należy pobrać mocz do sterylnego pojemnika przeznaczonego specjalnie do tego typu badania.
Sterylne pojemniki do badań bakteriologicznych należy nabyć w aptece..
W przypadku kiedy pacjent zlecone ma ogólne badanie moczu oraz posiew moczu, powinien pobrać i dostarczyć do laboratorium dwie próbki wg zasad opisanych powyżej.