Biochemia

Przygotowanie się do pobrania materiału do badań »»» 

BADANIE METODA/ APARAT MATERIAŁ Maksymalny czas uzyskania wyniku
ALT - aminotransferaza alaninowa
Inna nazwa: ALAT, GPT
Cobas 6000/c501 surowica do 8 godzin
Albuminy Cobas 6000/c501 surowica do 8 godzin
ALP - fosfataza alkaliczna Cobas 6000/c501 surowica do 8 godzin
Amylaza Cobas 6000/c501 surowica do 8 godzin
ASO Cobas 6000/c501 surowica do 8 godzin
AST - aminotransferaza asparaginianowa
Inna nazwa - ASAT, GOT
Cobas 6000/c501 surowica do 8 godzin
Bilirubina całkowita Cobas 6000/c501 surowica do 8 godzin
Chlorki Cobas 6000/c501 surowica do 8 godzin
Cholesterol Cobas 6000/c501 surowica do 8 godzin
CK - kinaza kreatynowa Cobas 6000/c501 surowica do 8 godzin
CRP - białko ostrej fazy Cobas 6000/c501 surowica do 8 godzin
Fosfor Cobas 6000/c501 surowica do 8 godzin
GGTP - gammaglutamylotranspeptydaza Cobas 6000/c501 surowica do 8 godzin
Glukoza

Uwagi:
Pobranie na czczo z zachowaniem wcześniejszej normalnej diety i aktywności fizycznej przez 7-14 dni.
Cobas 6000/c501 osocze/ surowica do 8 godzin
HbA1c - hemoglobina glikowana Cobas 6000/c501 krew pełna na EDTA do 8 godzin
HDL - cholesterol Cobas 6000/c501 surowica do 8 godzin
Kreatynina

Uwagi:
Wyliczany dodatkowo wskaźnik eGFR
Cobas 6000/c501 surowica do 8 godzin
Kwas moczowy (UA) Cobas 6000/c501 surowica do 8 godzin
LDL - cholesterol (bezpośredni) Cobas 6000/c501 surowica do 8 godzin
Magnez Cobas 6000/c501 surowica do 8 godzin
Mocznik (UREA) Cobas 6000/c501 surowica do 8 godzin
OGTT, Doustny test tolerancji glukozy

Uwagi:
Badanie w przypadku kobiet ciężarnych obejmuje 3 pobrania krwi - pierwsze na czczo, następne po 1 i 2 godzinie po obciążeniu 75g glukozy. Pozostałe osoby- 2 pobrania: na czczo i po dwóch godzinach od obciążenia.
Cobas 6000/c501 osocze/surowica do 8 godzin
Potas Cobas 6000/c501 surowica do 8 godzin
RF - czynnik reumatoidalny Cobas 6000/c501 surowica do 8 godzin
Sód Cobas 6000/c501 surowica do 8 godzin

TG - Triglicerydy

Uwagi:
Pobranie koniecznie na czczo i z zachowaniem 14-godzinnego wstrzymania się od posiłków.

Cobas 6000/c501 surowica do 8 godzin
TP - Białko całkowite Cobas 6000/c501 surowica do 8 godzin
Wapń całkowity Cobas 6000/c501 surowica do 8 godzin