Diagnostyka chorób tarczycy

Informacje o aktualnym czasie oczekiwania na wynik uzyskają Państwo w punkcie pobrań

Przygotowanie się do pobrania materiału do badań »»» 

BADANIE METODA/ APARAT MATERIAŁ Maksymalny czas uzyskania wyniku
TSH - hormon tyreotropowy Cobas e601 metoda ECLIA surowica do 8 godzin
Wolne T3 ( F T3) Cobas e601 metoda ECLIA surowica do 8 godzin
Wolne T4 (F T4) Cobas e601 metoda ECLIA surowica do 8 godzin
Przeciwciała anty TPO Cobas e601 metoda ECLIA surowica Do 7 dni Przeciwciała przeciwko tyreoperoksydazie
Przeciwciała anty TG Cobas e601 metoda ECLIA surowica do 2 dni Przeciwciała przeciwko tyreoglobulinie
P/c przeciwko receptorom TSH Cobas e601 metoda ECLIA surowica do 5 dni Przeciwciała przeciwko receptorom TSH
T3 Trijodotyronina całkowita Cobas e601 metoda ECLIA surowica do 4 dni
T4 Tyroksyna całkowita Cobas e601 metoda ECLIA surowica do 4 dni
Tyreoglobulina TG Cobas e601 metoda ECLIA surowica Do 2 dni