Diagnostyka jedn.chor. - Osteo

Informacje o aktualnym czasie oczekiwania na wynik uzyskają Państwo w punkcie pobrań

Przygotowanie się do pobrania materiału do badań »»» 

BADANIE MATERIAŁ Maksymalny czas uzyskania wyniku
ALP izoenzym kostny surowica 15 dni
B-CrossLaps surowica 7 dni
C-telopeptyd kolagenu typu I (ICTP) surowica 7 dni
Czynnik wzrostu fibroblastów FGF surowica 15 dni
Hydroksyprolina surowica 15 dni
Witaminy związane z obrotem kostnym    
25 (OH)D3 surowica 2 dni
1,25 dihydroksy D3 surowica 7 dni
Markery obrotu kostnego Pakiet : 25OHD3, ICTP, PINP. surowica min 2 ml. 15 dni
N-końcowy usieciowany telopeptyd łańcucha alfa kolagenu typu I (NTX) (marker resorbcji kostnej) Surowica / mocz 15 dni
N-końcowy propeptyd prokolagenu typu I Metoda : ECLIA Surowica 15 dni
Kalcytonina surowica 15 dni
Oligomeryczne białko macierzy chrząstki surowica 15 dni
COMP surowica 15 dni
Osteokalcyna surowica 10 dni
Peptyd prokolagenu typu III surowica 15 dni
Pirydolina wolna mocz 15 dni
Pirydynolina PYD mocz 15 dni
Pyrylinks D mocz 15 dni