Endokrynologia

Informacje o aktualnym czasie oczekiwania na wynik uzyskają Państwo w punkcie pobrań

Przygotowanie się do pobrania materiału do badań »»» 

BADANIE MATERIAŁ Maksymalny czas uzyskania wyniku
11-deoksykortykosteron surowica 15 dni
11-deoksykortyzol surowica 15 dni
     
17-Ketosterydy mocz DZM 15 dni
17-OH-Kortykosteroidy mocz DZM 15 dni
ACTH osocze EDTA 7 dni
Adiponektyna surowica 15 dni
Adrenalina osocze 15 dni
Adrenalina w DZM mocz DZM 15 dni
Aldosteron m mocz 15 dni
Aldosteron o surowica 15 dni
Białko wiążące czynnik wzrostu typu 3 surowica 15 dni
Erytropoetyna surowica 7 dni
Gastryna surowica 7 dni
Hormon antydiuretyczny (wazopresyna) osocze 15 dni
Hormon anty-Mullerian surowica 7 dni
Hormon wzrostu surowica 7 dni
Inhibina A surowica 20 dni
Inhibina B surowica 20 dni
Koproporfiryny w moczu mocz 15 dni
Kortyzol mocz 5 dni
Kortyzol wydalanie 24h mocz DZM 5 dni
Kwas 5-OH-Indolooctowy mocz DZM 15 dni
Leptyna surowica 15 dni
Peptyd PTH podobny osocze EDTA 20 dni
Podjednostka alfa surowica 20 dni
Serotonina surowica 15 dni
Serotonina w moczu mocz 15 dni
Somatomedyna C - IGF1 surowica 7 dni