Immunologia

Informacje o aktualnym czasie oczekiwania na wynik uzyskają Państwo w punkcie pobrań

Przygotowanie się do pobrania materiału do badań »»» 

BADANIE MATERIAŁ Maksymalny czas uzyskania wyniku
Aktywność hemolityczna dopełniacza surowica 15 dni
Antygen HLA B27 krew EDTA 15 dni
Antygen HLA B51 metodą PCR krew EDTA 15 dni
Antygen HLA DQ krew EDTA 15 dni
Antygen HLA DQB1*0602 krew EDTA 15 dni
Antygen HLA DR2 krew EDTA 15 dni
Antygen HLA-A krew EDTA 15 dni
Antygen HLA-B krew EDTA 15 dni
Antygen HLA-B5 krew EDTA 15 dni
Antygen HLA-C krew EDTA 15 dni
Antygen HLA-DR krew EDTA 15 dni
Antygeny HLA A, B, C krew EDTA 15 dni
Antygeny HLA A, B, C, DR, DQ krew EDTA 15 dni
Antygeny HLA DR, DQ krew EDTA 15 dni
ASO po wytrąceniu lipidów surowica 15 dni
C3 czynnik nefrytyczny surowica 15 dni
CD57 limfocyty T cytotoksyczne surowica 15 dni
Czynnik reumatoidalny RF IgA surowica 15 dni
Czynnik reumatoidalny RF IgG surowica 15 dni
Czynnik reumatolidalny RF IgM surowica 15 dni
Dopelniacz, C4 surowica 10 dni
Dopełniacz, C1q surowica 15 dni
Dopełniacz, C3 surowica 10 dni
Histamina krew heparynowa 15 dni
HSCRP surowica 1 dzień
IgA w pmr PMR 7 dni
IgD surowica 15 dni
IgG w PMR PMR 7 dni
IgM w pmr PMR 7 dni
Immunofiksacja surowica 15 dni
Indeks IgG (wskaźnik Linka-Tiblinga) PMR 7 dni
Inhibitor C1 – esterazy (aktywność) osocze cytrynianowe 10 dni
Inhibitor C1 – esterazy (ilościowo) surowica 10 dni
Interleukina 1 surowica 10 dni
Interleukina 10 surowica 10 dni
Interleukina 1b surowica 10 dni
Interleukina 2 surowica 10 dni
Interleukina 2R surowica 10 dni
Interleukina 6 surowica 10 dni
Interleukina 8 krew EDTA 10 dni
Kompleksy immunologiczne surowica 10 dni
Kompleksy immunologiczne C1q surowica 10 dni
Kompleksy immunologiczne C3d surowica 10 dni
Krioglobuliny surowica 10 dni
Łańcuchy lekkie kappa surowica 7 dni
Łańcuchy lekkie kappa w moczu mocz 7 dni
Łańcuchy lekkie kappa w moczu ilościowo mocz DZM 7 dni
Łańcuchy lekkie lambda surowica 7 dni
Łańcuchy lekkie lambda w moczu mocz 7 dni
Łańcuchy lekkie lambda w moczu ilościowo mocz 7 dni
Łańcuchy lekkie wolne kappa surowica 7 dni
Łańcuchy lekkie wolne kappa w moczu mocz 7 dni
Łańcuchy lekkie wolne lambda surowica 7 dni
Łańcuchy lekkie wolne lambda w moczu mocz 7 dni
Ocena ekspresji wczesnego receptora CD3/CD69 krew heparynowa 15 dni
P-ciała p/endomysium i p/retikulinie IgA surowica 7 dni
P-ciała p/endomysium i p/retikulinie IgG surowica 7 dni
P-ciała p/proinsulinie krew EDTA 10 dni
Płytkopochodny czynnik wzrostu PDGF krew EDTA 15 dni
Podklasy IgG surowica 15 dni
Polimorfizm cytokin (IL1a, IL1b, IL1RA, aTNF) surowica 15 dni
Prążki oligoklonalne IgG - pakiet surowica i PMR 10 dni
Prealbuminy surowica 7 dni
Prokalcytonina surowica 1 dzień
QuantiFERON - TB surowica 15 dni
Subpopulacja limfocytów CD3/CD19 krew heparynowa 15 dni
Subpopulacja limfocytów CD3/CD57 krew heparynowa 15 dni
Subpopulacja limfocytów CD4/CD8 krew heparynowa 15 dni
Subpopulacja limfocytów T regulatorowych CD4/CD25 krew heparynowa 15 dni
Tacrolimus (prograf) surowica/krew EDTA 7 dni
Test CBA - ocena cytokin Th1/Th2 surowica 15 dni
Test IMK limfocytów krew heparynowa 10 dni
Test limfocytotoksyczny (LCT) krew EDTA 15 dni
Transformujący czynnik wzrostu beta TGFbeta surowica 15 dni
Wykrywanie p-ciał granulocytarnych (met.GAT) krew EDTA 15 dni
Wykrywanie p-ciał granulocytarnych (met.GIFT) krew EDTA 15 dni
Wykrywanie p-ciał granulocytarnych (met.MAIGA) krew EDTA 15 dni
Autoimmunologia Materiał Cz. oczek.
ANA Profil 1 surowica 10 dni
ANA Profil 3 surowica 10 dni
Antykoagulant tocznia DRVVT osocze cytrynianowe 10 dni
Antykoagulant tocznia DRVVT test potwierdzenia osocze cytrynianowe 10 dni
ENA Profil surowica 10 dni
P.ciała p/jądrowe ANA (dsDNA, RNP, Sm, SS-A, ....) surowica 14 dni
Panel antygenów tkankowych - ANA-ANC, AKT-AB, AMA, SMA, LKM, PCA, A-SERC surowica 14 dni
Panel antygenów wątrobowych - LSP, LMA, LKM, SLA/LP, BCA surowica 10 dni
Panel autoimmunologicznej diagnostyki niepłodności kobiet IIF surowica 14 dni
Panel autoimmunologicznej diagnostyki poronień surowica i osocze cytrynianowe 14 dni
Panel autoimmunologicznej niepłodności mężczyzn IIF surowica 14 dni
Panel diagnostyki celiakii surowica 14 dni
Panel diagnostyki miastenii surowica 21 dni
Panel diagnostyki tocznia surowica i osocze cytrynianowe 14 dni
Panel diagnostyki zapalenia mięśni (miositis) BLOT surowica 10 dni
Panel jelitowo-żołądkowy IIF surowica 21 dni
Panel naczyniowy IIF surowica 21 dni
Panel nerkowy IIF surowica 21 dni
Panel wątrobowy BLOT surowica 10 dni
Panel wątrobowy IIF surowica 10 dni
Panel wątrobowy poszerzony surowica 10 dni
Panel wątrobowy rozszerzony BLOT surowica 10 dni
P-ciala p/endomysium IgA (IIF) surowica 7 dni
P-ciala p/protrombinie IgM surowica 10 dni
P-ciała a/GAD endogenne surowica 10 dni
P-ciała IgG p/GM1, GD1b, GQ1b (met. WB) - profil 1 surowica 21 dni
P-ciała IgG p/GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1b (met. WB) - profil 2 surowica 21 dni
P-ciała IgM p/GM1, GD1b, GQ1b (met. WB) - profil 1 surowica 21 dni
P-ciała IgM p/GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1b (met. WB) - profil 2 surowica 21 dni
P-ciała inaktywujące interferony surowica 30 dni
P-ciała p/21 hydroksylazie sterydowej surowica 21 dni
P-ciała p/aktynie (IIF) surowica 7 dni
P-ciała p/akwaporynie 4 surowica 30 dni
P-ciała p/anhydrazie węglanowej typu I surowica 14 dni
P-ciała p/antygenom jajnika surowica 14 dni
P-ciała p/antygenom łożyska surowica 14 dni
P-ciała p/beta2 glikoproteinie 1 IgA surowica 10 dni
P-ciała p/beta2 glikoproteinie 1 IgG surowica 10 dni
P-ciała p/beta2 glikoproteinie 1 IgG i IgM surowica 10 dni
P-ciała p/beta2 glikoproteinie 1 IgM surowica 10 dni
P-ciała p/białkom centromerów (CENP-Ab) surowica 10 dni
P-ciała p/błonie hepatocytów LMA surowica 7 dni
P-ciała p/błonie podstawnej kłębuszków nerkowych surowica 30 dni
P-ciała p/błonie podstawnej kłębuszków nerkowych i błonie pęcherzyków płucnych surowica 21 dni
P-ciała p/błonie podstawnej nask. (Pemphigoid) surowica 10 dni
P-ciała p/cytolowe LC1 surowica 10 dni
P-ciała p/cytoplazmie granulocytów ANCA surowica 10 dni
P-ciała p/cytoplazmie granulocytów ANCA (MPO i PR3) BLOT surowica 10 dni
P-ciała p/czynnikowi wewnętrznemu surowica 14 dni
P-ciała p/desmosomom warstwy kolcz. (Pemphigus) surowica 10 dni
P-ciała p/dsDNA-NcX surowica  
P-ciała p/dwuniciowemu DNA (dsDNA) surowica 7 dni
P-ciała p/endomysium i p/gliadynie IgA i IgG surowica 7 dni
P-ciała p/endomysium i p/retikulinie IgA, IgG - pakiet surowica 7 dni
P-ciała p/endomysium IgA i gliadynie IgA (IIF)  surowica  7 dni 
P-ciała p/endomysium IgA i IgG (Profil) surowica 7 dni
P-ciała p/endomysium IgG (IIF) surowica 7 dni
P-ciała p/endomysium IgG i gliadynie IgG (IIF) surowica 7 dni
P-ciała p/erytrocytarne w diagnostyce NAIH 2 prob. na skrzep + 1 prob. EDTA 10 dni
P-ciała p/erytropoetynie surowica 30 dni
P-ciała p/fosfatazie tyrozynowej IA2 surowica 10 dni
P-ciała p/fosfatydyloinozytolowi IgG i IgM surowica 10 dni
P-ciała p/fosfatydyloserynie IgG surowica 10 dni
P-ciała p/fosfatydyloserynie IgG, IgM surowica 10 dni
P-ciała p/fosfatydyloserynie IgM surowica 10 dni
P-ciała p/fosfolipidowe IgG surowica 10 dni
P-ciała p/fosfolipidowe IgM surowica 10 dni
P-ciała p/gangliozydom IgG i IgM (Blot) surowica 21 dni
P-ciała p/gangliozydowi GD1a IgG surowica 21 dni
P-ciała p/gangliozydowi GD1a IgM surowica 21 dni
P-ciała p/gangliozydowi GD1b IgG surowica 21 dni
P-ciała p/gangliozydowi GD1b IgM surowica 21 dni
P-ciała p/gangliozydowi GM1 IgG surowica 21 dni
P-ciała p/gangliozydowi GM1 IgM surowica 21 dni
P-ciała p/gangliozydowi GM2 IgG surowica 21 dni
P-ciała p/gangliozydowi GM2 IgM surowica 21 dni
P-ciała p/gangliozydowi GM3 IgG surowica 21 dni
P-ciała p/gangliozydowi GM3 IgM surowica 21 dni
P-ciała p/gangliozydowi GQ1b IgG surowica 21 dni
P-ciała p/gangliozydowi GQ1b IgM surowica 21 dni
P-ciała p/gangliozydowi GT1b IgG surowica 21 dni
P-ciała p/gangliozydowi GT1b IgM surowica 21 dni
P-ciała p/gliadynie IgA surowica 7 dni
P-ciała p/gliadynie IgA i IgG (IIF) surowica 7 dni
P-ciała p/gliadynie IgG surowica 7 dni
P-ciała p/glikoproteinie mieliny MAG surowica 21 dni
P-ciała p/granulocytarne ANCA typ świecenia surowica 14 dni
P-ciała p/granulocytarne cANCA surowica 10 dni
P-ciała p/granulocytarne pANCA surowica 10 dni
P-ciała p/histonom surowica 10 dni
P-ciała p/insulinowe surowica 10 dni
P-ciała p/jądrowe i p/cytoplazmatyczne miano i typ świecenia surowica 7 dni
P-ciała p/jądrowe Jo-1 (p/syntetazie histydyny) surowica 10 dni
P-ciała p/jądrowe Mi-2 (p/helikazie jądrowej) surowica 10 dni
P-ciała p/jądrowe p/Sm surowica 10 dni
P-ciała p/jądrowe PM-Scl (PM1) surowica 10 dni
P-ciała p/jednoniciowemu DNA (ssDNA) surowica 10 dni
P-ciała p/kanalikom żółciowym BCA surowica 7 dni
P-ciała p/kanałom wapniowym anty-VGCC surowica 10 dni
P-ciała p/kinazie tyrozyn. spec. dla mięśni (MuSK) surowica 10 dni
P-ciała p/komórkom kubkowym jelita surowica 21 dni
P-ciała p/komórkom Leydiga IIF surowica 21 dni
P-ciała p/komórkom międzywyspowym trzustki surowica 21 dni
P-ciała p/komórkom okładzinowym żołądka APCA surowica 14 dni
P-ciała p/komórkom okładzinowym żołądka i czynnikowi wewnętrznemu surowica 14 dni
P-ciała p/korze nadnerczy IIF surowica 21 dni
P-ciała p/laktoferynie w surowicy surowica 10 dni
P-ciała p/łańcuchowi alfa i beta receptora insuliny surowica 21 dni
P-ciała p/m. szkieletowym ASMA surowica 14 dni
P-ciała p/mięśniom gładkim SMA surowica 7 dni
P-ciała p/mikrosomalne wątrobowo-nerkowe LKM-1 surowica 7 dni
P-ciała p/mikrosomom wątroby i nerki IIF surowica 7 dni
P-ciała p/mitochondrialne AMA surowica 7 dni
P-ciała p/mitochondrialne M-2 surowica 21 dni
P-ciała p/mitochondrialne typ M4 surowica 15 dni
P-ciała p/mitochondrialne typ M7 surowica 15 dni
P-ciała p/mózgowe (p. neuronalne i p. osł.miel.) ABA surowica 21 dni
P-ciała p/nabłonkom gruczołów ślinowych SDEA surowica 10 dni
P-ciała p/neuronalne metodą blotu surowica 10 dni
P-ciała p/neuronalne metodą IFT surowica 21 dni
P-ciała p/osłonce mielinowej surowica 21 dni
P-ciała p/plemnikowe surowica 14 dni
P-ciała p/płytkowe surowica 10 dni
P-ciała p/płytkowe (metoda BIFT) surowica 10 dni
P-ciała p/protrombinie IgG surowica 10 dni
P-ciała p/protrombinie IgG i IgM surowica 10 dni
P-ciała p/receptorom acetylocholiny surowica 10 dni
P-ciała p/receptorowi asialoglikoproteinowemu surowica 14 dni
P-ciała p/retikulinie IgA surowica 7 dni
P-ciała p/retikulinie IgG surowica 7 dni
P-ciała p/retikulinie, p/endomysium, p/gliadynie IgA i IgG - panel surowica 7 dni
P-ciała p/retikulinowe (ARA) surowica 7 dni
P-ciała p/rozp. antygenowi wątr-trzustk. SLA/LP surowica 10 dni
P-ciała p/rybonukleoproteinie RNP i antygenowi Sm surowica 10 dni
P-ciała p/Scl-70 surowica 10 dni
P-ciała p/sercowe surowica 14 dni
P-ciała p/specyficznej proteinie wątrobowej (LSP) surowica 7 dni
P-ciała p/SRP surowica 10 dni
P-ciała p/SS-A/Ro surowica 10 dni
P-ciała p/SS-B/La surowica 10 dni
P-ciała p/śródbłonkom naczyń surowica 21 dni
P-ciała p/tkankowej transglutaminazie surowica 7 dni
P-ciała p/tkankowej transglutaminazie IgA surowica 7 dni
P-ciała p/tkankowej transglutaminazie IgG surowica 7 dni
P-ciała p/warstwie rogowej AKA surowica 10 dni
P-ciała p/wyspom trzustki surowica 21 dni
P-ciała p/wyspom trzustki, p/komórkom międzywyspowym trzustki, p/komórkom
kubkowym jelita
surowica 14 dni