Inne

Przygotowanie się do pobrania materiału do badań »»» 

Informacje o aktualnym czasie oczekiwania na wynik uzyskają Państwo w punkcie pobrań

BADANIE MATERIAŁ Maksymalny czas uzyskania wyniku
Aldehyd dimalonowy krew EDTA 15 dni
Aldolaza surowica 20 dni
Alfa 1-kwaśna glikoproteina surowica 7 dni
Alfa-1-antytrypsyna surowica 10 dni
Alfa1-antytrypsyna w kale kał 7 dni
Alfa2-makroglobulina surowica 10 dni
Beta 2 - transferyna PMR (data pobrania na probówce) 15 dni
Białko amyloidu A surowica 15 dni
Białko PAPP-A (wg FMF) surowica 7 dni
Białko Tau PMR 15 dni
Białko zasadowe mieliny surowica 10 dni
Biotynidaza krew EDTA 15 dni
CDT - transferyna desialowana surowica 15 dni
Ceruloplazmina surowica 7 dni
Chitotriozydaza surowica 30 dni
Cynkoprotoporfiryna w erytrocytach krew EDTA 10 dni
Cystatyna surowica 7 dni
Deaminaza porfobilinogenu PBG-D krew heparynowa 15 dni
Dysmutaza ponadtlenkowa krew heparynowa/krew EDTA 15 dni
Elastaza w kale kał 15 dni
Elastaza w surowicy surowica 15 dni
Elektroforeza białek w PMR PMR 10 dni
Elektroforeza białek-mocz mocz 10 dni
Eozynofile w wymazie z nosa wymaz 3 dni
FibroMax - pełne badanie surowica 10 dni
Fibronektyna osocze cytrynianowe 7 dni
FibroTest - pełne badanie surowica 10 dni
Fosfataza kwaśna sterczowa PAP surowica 15 dni
Fosfofruktokinaza krew EDTA 15 dni
Galaktoza (kp) osocze NaF 15 dni
Galaktoza w moczu mocz 15 dni
Glikosfingolipidy - ilościowo krew EDTA 15 dni
Glukoza (wyciek z nosa/ucha) wyciek z nosa/ucha 1 dzień
Haptoglobina surowica 7 dni
Heksokinaza krew EDTA 10 dni
Izomeraza glukozofosforanowa krew EDTA 15 dni
Kamień moczowy - badanie składu (analiza jakościow kamień moczowy 15 dni
Kinaza pirogronianowa krew EDTA 15 dni
Koproporfiryny w moczu - jakościowo mocz 1 dzień
Kwas beta-hydroksymasłowy surowica 15 dni
Kwas cytrynowy surowica 15 dni
Kwas delta-aminolewulinowy ALA mocz DZM 15 dni
Kwas hialuronowy surowica 15 dni
Kwas hipurowy mocz 15 dni
Kwas homogentyzynowy surowica 15 dni
Kwas sjalowy mocz 15 dni
Kwas szczawiowy w moczu mocz 15 dni
Kwasy organiczne mocz 15 dni
Kwasy tłuszczowe bardzo długołańcuchowe surowica 15 dni
Kwasy tłuszczowe długołańcuchowe surowica 15 dni
Kwasy tłuszczowe wolne surowica 15 dni
Kwasy żółciowe surowica 15 dni
Kwaśna alfa-glukozydaza lizosomalna krew heparynowa 15 dni
Leucyloaminopeptydaza surowica 15 dni
Lizozym (muramidaza) surowica 15 dni
L-karnityna surowica 15 dni
L-karnityna wolna surowica 15 dni
L-karnityna wolna w moczu mocz 15 dni
Makroamylaza rozdział chromatograficzny surowica 15 dni
Metalotioneina MT surowica/mocz 15 dni
Mukopolisacharydy w moczu mocz 15 dni
NAG w moczu mocz 7 dni
Normetanefryna osocze EDTA/ mocz DZM 15 dni
Pakiet do testu PAPP-A wg FMF surowica 10 dni
Porfiryny mocz 10 dni
Porfobilinogen PBG mocz 10 dni
Profil aminokwasów surowica/krew
heparynowa/PMR/osocze EDTA
15 dni