Koaguologia

Przygotowanie się do pobrania materiału do badań »»» 

BADANIE METODA/ APARAT MATERIAŁ Maksymalny czas uzyskania wyniku
PT (INR) BIOKSEL 6100 OSOCZE CYTRYNIANOWE do 8 godzin
APTT BIOKSEL 6100 OSOCZE CYTRYNIANOWE do 8 godzin
D-dimery BIOKSEL 6100 OSOCZE CYTRYNIANOWE do 8 godzin
Aktywność heparyny w osoczu (anty-Xa)   OSOCZE CYTRYNIANOWE 7 dni
Antyplasmina   OSOCZE CYTRYNIANOWE 7 dni
Antytrombina III   OSOCZE CYTRYNIANOWE 7 dni
APC-R   OSOCZE CYTRYNIANOWE 7 dni
Białko C   OSOCZE CYTRYNIANOWE 7 dni
Białko S   OSOCZE CYTRYNIANOWE 7 dni
Czynnik krzepnięcia II   OSOCZE CYTRYNIANOWE 10 dni
Czynnik krzepnięcia IX   OSOCZE CYTRYNIANOWE 7 dni
Czynnik krzepnięcia V   OSOCZE CYTRYNIANOWE 7 dni
Czynnik krzepnięcia VII   OSOCZE CYTRYNIANOWE 7 dni
Czynnik krzepnięcia VIII   OSOCZE CYTRYNIANOWE 7 dni
Czynnik krzepnięcia X   OSOCZE CYTRYNIANOWE 7 dni
Czynnik krzepnięcia XI   OSOCZE CYTRYNIANOWE 7 dni
Czynnik krzepnięcia XII   OSOCZE CYTRYNIANOWE 7 dni
Czynnik von Willebrand (aktywność kofaktora rystocetyny)   OSOCZE CYTRYNIANOWE 7 dni
Czynnik von Willebranda   OSOCZE CYTRYNIANOWE 7 dni