Medycyna Pracy Nowy Sącz - profesjonalne badania i opieka medyczna dla pracowników

Poradnia Medycyny Pracy oferuje Państwu swoje usługi w zakresie : 

Badań wstępnych, okresowych, kontrolnych i do celów sanitarno-epidemiologicznych. 
Badania profilaktyczne obejmują: 

  • Badania lekarskie
  • Badania diagnostyczne

Zlecając u nas usługi otrzymacie Państwo świadczenia na wysokim poziomie , udzielane przez wykwalifikowany personel medyczny .
Badania diagnostyczne wykonujemy we własnym laboratorium, co umożliwia dostępność wyników w tym samym dniu. 
Oferujemy zapisy telefoniczne lub osobiście na określoną godzinę co eliminuje czas oczekiwania na usługę, a wcześniejsze ustalenie terminów wizyt umożliwia takie zaplanowanie, aby wszystkie badania można było wykonać w ciągu jednego dnia. 

Badania na prawo jazdy, badania kierowców

W ramach poradni możliwe jest uzyskanie orzeczenia lekarza orzecznika o zdolności do kierowania pojazdem dla kandydatów na kierowców oraz dla osób z terminowym prawem jazdy wszystkich kategorii i kierowców zawodowych.

Rosnące grono zadowolonych klientów świadczy o naszej skuteczności i fachowości. Pozostajemy także otwarci na ewentualne sugestie z Państwa strony. 
Przypominamy jednocześnie Pracodawcom iż, art.12 ustawy o służbie medycyny pracy stwierdza, iż podstawą wykonania badania wstępnego, okresowego i kontrolnego dla pracownika jest wyłącznie pisemna umowa zawarta między pracodawcą a podstawową jednostką medycyny pracy (przychodnią) – przeprowadzanie badań bez umowy jest niezgodne z prawem, a wystawione w ten sposób zaświadczenia są nieważne. 


Medycyna Pracy

lek med Wojciech Zwoliński

Aktualny cennik gotówkowy badań z zakresu Medycyny Pracy oraz wzór skierowania - do pobrania na końcu strony

 


Specjalistyczna opieka Medycyny Pracy w Nowym Sączu

Witamy w naszym ośrodku medycyny pracy na terenie Nowego Sącza! Oferujemy kompleksową opiekę medyczną dla pracowników i pracodawców, zapewniając profesjonalne badania lekarskie oraz wsparcie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Badania lekarskie dla kierowców w Nowym Sączu - wymagane przy wnioskach o prawo jazdy

Nasz zespół specjalistów medycyny pracy przeprowadza badania lekarskie dla kierowców w Nowym Sączu, niezbędne przy składaniu wniosków o wydanie i przedłużenie prawa jazdy. Zapewniamy szybką i profesjonalną obsługę, zgodną z obowiązującymi przepisami prawa.

Badania na prawo jazdy w Nowym Sączu - zapewniamy kompleksową ocena stanu zdrowia

Nasi doświadczeni lekarze medycyny pracy przeprowadzają badania na prawo jazdy w Nowym Sączu, w tym badania psychologiczne, badania wzroku oraz badania ogólne. Zapewniamy kompleksową ocenę stanu zdrowia, która jest niezbędna dla uzyskania dokumentacji uprawniającej do kierowania pojazdami.

Medycyna Pracy Nowy Sącz Lwowska - nasz ośrodek zaprasza na badania lekarskie

Zapraszamy do naszego ośrodka medycyny pracy przy ulicy Lwowskiej w Nowym Sączu, gdzie zapewniamy kompleksowe badania lekarskie oraz konsultacje medyczne dla pracowników i pracodawców. Oferujemy terminy dostosowane do potrzeb naszych pacjentów i profesjonalną obsługę na każdym etapie.

Czym jest medycyna pracy

Medycyna pracy to specjalizacja medyczna zajmująca się ochroną zdrowia pracowników na miejscu pracy oraz badaniem ich stanu zdrowia w kontekście wykonywanej pracy. Specjaliści medycyny pracy przeprowadzają badania lekarskie, oceniając zdolność pracowników do wykonywania określonych obowiązków zawodowych oraz zapobiegają zagrożeniom zdrowotnym wynikającym z pracy.

Celem medycyny pracy jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy, prewencja chorób zawodowych oraz promowanie zdrowia w miejscu pracy. Specjaliści w tej dziedzinie angażują się w ocenę ryzyka zawodowego, edukację pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wspieranie pracodawców w implementacji odpowiednich procedur i polityk zdrowotnych.

Medycyna pracy obejmuje szeroki zakres działań, począwszy od prowadzenia badań wstępnych i okresowych, przez diagnozowanie i leczenie chorób zawodowych, aż po rehabilitację zawodową pracowników po przebyte choroby lub urazy. Współpracuje również z innymi specjalistami medycznymi oraz zespołami ds. bezpieczeństwa pracy w celu zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej pracownikom.