Mikrobiologia

Informacje o aktualnym czasie oczekiwania na wynik uzyskają Państwo w punkcie pobrań

Przygotowanie się do pobrania materiału do badań »»» 

BADANIE MATERIAŁ Maksymalny czas uzyskania wyniku
Badanie kału na obecność antygenu GDH oraz toksyny A i B Clostridium difficile Kał – pojemnik jałowy do 7 dni
Badanie na obecność nużeńca zeskrobiny, rzęsy, włosy, inne do 8 godzin
Badanie na obecność świerzbowca zeskrobiny, inne 5 dni
Badanie skuteczności procesu sterylizacji Sporal A 7 dni
Badanie w kierunku werotoksycznych szczepów E. coli kał 15 dni
Kał - posiew w kierunku Campylobacter kał 2-4 dni
Kał - posiew w kierunku Clostridium difficile kał 2-4 dni
Kał - posiew w kierunku EHEC kał, wymaz z odbytu 2-4 dni
Kał - posiew w kierunku EPEC kał, wymaz z odbytu 2-4 dni
Kał - posiew w kierunku Yersinia kał, wymaz z odbytu 2-4 dni
Kontrola skuteczności procesu sterylizacji Attest 3M 2-4 dni
ATTEST 3M rozmaz wydzieliny z pochwy 2-4 dni
Ocena biocenozy pochwy w skali Nugenta rozmaz wydzieliny z pochwy 1 dzień
Ocena stopnia czystości pochwy rozmaz wydzieliny z pochwy 1 dzień
Oznaczenie lekowrażl. Mycobacterium tuberculosis (gruźlica) wymaz z: cewnika, drenu, cewnika naczyniowego, rurki intubacyjnej, rurki tracheostomijnej, protezy naczyniowej, endoprotezy; rurka intubacyjna, rurka tracheostomijna, inne 6 miesiące
Posiew biomateriałów wymaz z: cewnika, drenu, cewnika naczyniowego, rurki intubacyjnej, rurki tracheostomijnej, protezy naczyniowej, endoprotezy; rurka intubacyjna, rurka tracheostomijna, inne 2-4 dni
Posiew bioptatu fragment tkanki, materiał sekcyjny 2-4 dni
Posiew materiału w kierunku GBS wymaz z: pochwy, kanału szyjki macicy, pochwy+odbytu, odbytu, kanału słuchowego, inne 2-4 dni
Posiew materiału w kierunku MRSA wymaz z: nosa, gardła, odbytu, skóry, rany, rany pooperacyjnej, inne 2-4 dni
Posiew materiału w kierunku Neisseria gonorrhoeae wymaz z: pochwy, kanału szyjki macicy, cewki moczowej, gardła, worka spojówkowego; nasienie, inne 2-4 dni
Posiew materiału w kierunku Trichomonas vaginalis wymaz z: cewki moczowej, pochwy; nasienie 2-4 dni
Posiew materiału z dolnych dróg oddechowych plwocina, nagłośnia, aspirat z drzewa oskrzelowego, szczoteczka oskrzelowa, popłuczyny oskrzelowe, popłuczyny pęcherzykowo oskrzelowe (BAL), inne 2-4 dni
Posiew materiału z jamy macicy wymaz z jama macicy, maź płodowa, wody płodowe, inne 2-4 dni
Posiew materiału z rany pooperacyjnej, rany operacyjnej 2-4 dni
Posiew mleka kobiecego mleko kobiece 2-4 dni
Posiew płynów z jam ciała (metoda automatyczna) płyny, płyn z jamy: brzusznej, otrzewnowej, opłucnowej, osierdziowej, z zatoki Douglasa; płyn stawowy, inne 2-4 dni
Posiew płynów z jam ciała (metoda manualna) płyny, płyn z jamy: brzusznej, otrzewnowej, opłucnowej, osierdziowej, z zatoki Douglasa; płyn stawowy, inne 2-4 dni
Posiew płynów z jam ciała w kierunku grzybów drożdżopodobnych (metoda automatyczna) płyny, płyn z jamy: brzusznej, otrzewnowej, opłucnowej, osierdziowej, z zatoki Douglasa; płyn stawowy, inne 2-4 dni
Posiew punktatu punktat, materiał sekcyjny 2-4 dni
Posiew tkanki w kierunku Helicobacter pylori bioptat 2-4 dni
Posiew treści ropnej wymaz z: ropnia, torbieli; wydzielina z gruczołu Bartholina, ropa 2-4 dni
Posiew w kierunku bakterii beztlenowych wszystkie materiały 2-4 dni
Posiew w kierunku gruźlicy plwocina, płyny ustrojowe, materiał sekcyjny, inne 5 miesiące
Posiew w kierunku grzybów drożdżopodobnych wszystkie materiały 2-4 dni
Posiew w kierunku VRE wymaz z odbytu, inne 2-4 dni
Posiew wymazu ze zmian skórnych wymaz z: ropnia, zmian skórnych, owrzodzenia, odleżyn, przetoki; płyn surowiczy 2-4 dni
Posiew zawiesiny z limfocytów zawiesina limfocytów 2-4 dni
Preparat bezpośredni Zeskrobiny ze skóry, paznokci, włosy 2-4 dni
Preparat bezpośredni w kierunku gruźlicy plwocina, płyny ustrojowe, materiał sekcyjny, inne 3 miesiące
Sporal - kontrola poprawności procesu sterylizacji Sporal S 7 dni
Szybki posiew w kierunku gruźlicy plwocina, płyny ustrojowe, materiał sekcyjny, inne 4 miesiące
Test LAL woda 2-4 dni
Typowanie serologiczne EHEC kał, inny 2-4 dni
Typowanie serologiczne EPEC kał, inny 2-4 dni
Badanie materiału w kierunku Mycoplasma hominis / Ureaplasma sp. wymaz z pochwy, kanału szyjki macicy, cewki moczowej; nasienie, mocz, inne 7 dni
Kał - posiew ogólny kał, wymaz z odbytu 7 dni
Kał - posiew ogólny u dzieci do 2 lat kał, wymaz z odbytu 7 dni
Kał - posiew w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella (1 próbka) kał, wymaz z odbytu 10 dni
Kał - posiew w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella (SANEPID wpis) kał -1 próbka 10 dni
Kał - posiew w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella (SANEPID wpis) - 3 próbki kał - 3 próbka 10 dni
Kał - posiew w kierunku Salmonella i Shigella kał, wymaz z odbytu 10 dni
Posiew kału w kierunku Salmonella i Shigella (3 próbki) wymaz z odbytu x 3, kał x 3 10 dni
Posiew materiału z górnych dróg oddechowych wymaz z: nosa, nosogardzieli, jamy ustnej, języka, migdałków 7 dni
Posiew materiału z narządów moczowopłciowych wymaz z: pochwy, sromu, kanału szyjki macicy, napletka, cewki moczowej; nasienie 7 dni
Posiew materiału z zatok aspirat, popłuczyny z zatok 7 dni
Posiew moczu mocz, mocz z nakłucia nadłonowego, mocz z cewnika, inne 7 dni
Posiew w kierunku dermatofitów Zeskrobiny ze skóry, paznokci, włosy 30 dni
Posiew wymazu z gardła wymaz z gardła 7 dni
Posiew wymazu z kanału słuchowego wymaz z: kanału słuchowego 7 dni
Posiew wymazu z narządu wzroku wymaz z: worka spojówkowego, rogówki 7 dni
Posiew wymazu ze skóry wymaz z: pępka, skóry; wydzielina z gruczołu sutkowego 7 dni