Mocz

Przygotowanie się do pobrania materiału do badań »»» 

BADANIE METODA/ APARAT MATERIAŁ Maksymalny czas uzyskania wyniku

Badanie ogólne moczu

Uwagi:
Badanie biochemiczne zawiera parametry:
Przejrzystość
Barwa
Odczyn moczu (pH)
Białko
Glukoza
Urobilinogen
Bilirubina
Azotyny
Ketony
Hemoglobina
Leukocyty
Badanie elementów upostaciowanych zawiera obligatoryjnie
Liczbę nabłonków płaskich w mikrolitrze moczu
Liczbę leukocytów w mikrolitrze moczu
Liczbę erytrocytów w mikrolitrze moczu
Liczbę wałeczków szklistych w mikrolitrze moczu
Liczbę bakterii w mikrolitrze moczu

Dodatkowo oznaczane są wszelkie możliwe elemanty upostaciowane za wyjątkiem kryształów które pojawiają się w stanach patologicznych w moczu. W przypadku obecności komórek patologicznych wonywane jest barwienie osadu moczu barwnikiem Sternheimera- Malbina w celu ich identyfikacji.

SYSMEX UC 3500, UF 4000
Sysmex UC 3500- badanie biochemiczne
UF 4000- badanie elementów upostaciowanych (dawniej osad moczu) wykonywane metodą cytometrii przepływowej.mocz poranny  

do 8 godzin  

Białko w moczu (ilościowo) Cobas 6000 (c 501) mocz poranny do 8 godzin
Amylaza w moczu (ilościowo) Cobas 6000 (c 501) mocz poranny do 8 godzin
Ciała ketonowe w moczu Sysmex UC 3500- badanie biochemiczne mocz poranny do 8 godzin
Mocz - barwniki żółciowe Sysmex UC 3500- badanie biochemiczne mocz poranny do 8 godzin
Ciała ketonowe w moczu Sysmex UC 3500- badanie biochemiczne mocz poranny do 8 godzin
Bilirubina w moczu Sysmex UC 3500- badanie biochemiczne mocz poranny do 8 godzin
Hemoglobina w moczu Sysmex UC 3500- badanie biochemiczne mocz poranny do 8 godzin
Glukoza w moczu Sysmex UC 3500- badanie biochemiczne mocz poranny do 8 godzin
Posiew moczu badanie mikrobiologiczne mocz, mocz z nakłucia nadłonowego, mocz z cewnika, inne 7 dni
Posiew moczu badanie mikrobiologiczne mocz, mocz z nakłucia nadłonowego, mocz z cewnika, inne 7 dni
17-Ketosterydy   DZM zakwaszona 15 dni roboczych
17-OH-Kortykosteroidy   DZM zakwaszona 15 dni roboczych
Adrenalina wydalanie   DZM zakwaszona 7 dni roboczych
Albumina i kreatynina w moczu - pakiet. Zawiera: ALB/CRE , KREA-M, MALB-M   mocz 1 dzień roboczy
Albuminy w moczu (jakościowo)   mocz 1 dzień roboczy
Albumina w moczu (ilościowo)   mocz 1 dzień roboczy
Albuminy wydalanie   DZM 3 dni robocze
Aldosteron wydalanie Metoda: ELISA   DZM 5 dni roboczych
Alkohol glikolowy w moczu   mocz  
Amanityna   mocz 3 dni robocze
Amfetamina w moczu   mocz 1 dzień roboczy
Amfetamina w moczu ilościowo   mocz 7 dni roboczych
Amylaza trzustkowa w moczu   mocz 5 dni roboczych
Amylaza w moczu   mocz 1 dzień roboczy
Antygen Legionella pneumophila   mocz 2 dni robocze
Antygen Streptococcus pneumoniae   mocz 3 dni robocze
Arsen w moczu   mocz 5 dni roboczych
Arylosulfataza   mocz 15 dni roboczych
Badanie moczu w kierunku pasożytów tropikalnych. Stwierdzenie obecności jaj pasożytów w moczu w przebiegu tropikalnych parazytoz.   mocz 10 dni roboczych
Benzodiazepina w moczu Metoda: ilościowa   mocz 1 dzień roboczy
Beta 2 mikroglobulina w moczu   mocz alkalizowany 10 dni roboczych
Białko Bence – Jonesa (metodą immunofiksacji) DZM/mocz 14 dni roboczych
Białko w moczu   mocz 1 dzień roboczy
Białko wydalanie   DZM 1 dzień roboczy
Białko wiążące retinol RBP   mocz 15 dni roboczych
Chlamydia trachomatis DNA   mocz 7 dni roboczych
Chlorki w moczu   mocz 1 dzień roboczy
Chlorki wydalanie   DZM 1 dzień roboczy
Chrom w moczu   mocz 10 dni roboczych
CMV DNA ilościowo   mocz 10 dni roboczych
CMV DNA jakościowo   mocz 10 dni roboczych
Cynk w moczu   mocz 15 dni roboczych
Cytryniany w moczu   DZM 20 dni roboczych
D-arabinitol   mocz 15 dni roboczych
Diagnostyka zaburzeń metabolizmu puryn i pirymidyn (SAICAR)   mocz 5 tygodni
Ecstasy metoda: ilościowa mocz 3 dni robocze
Fenobarbital (Luminal)   mocz 1 dzień roboczy
Fenol w moczu   mocz 15 dni roboczych
Fluorki w moczu   mocz 15 dni roboczych
Fosforany w moczu Metoda: Z fosfomolibdenianem bez redukcji   DZM zakwaszona 1 dzień roboczy
Fosforany w moczu Metoda: Z fosfomolibdenianem bez redukcji   mocz 1 dzień roboczy
Galaktoza w moczu   DZM 15 dni roboczych
Glikozaminoglikany   mocz 15 dni roboczych
Glukoza wydalanie   DZM zakwaszona 1 dzień roboczy
Glukoza w moczu   mocz 1 dzień roboczy
Hydroksyprolina (marker resorbcji kostnej)   DZM zakwaszona 21 dni roboczych
Izomery porfiryn w moczu ilościowo (metoda HPLC)   DZM 5 dni roboczych
Jod w moczu   mocz 10 dni roboczych
Kanabinole (THC) w moczu   mocz 1 dzień roboczy
Katecholaminy w moczu (Adrenalina, Noradrenalina, Dopamina) w moczu / DZM Metoda: HPLC mocz zakwaszony/ DZM zakwaszona 15 dni roboczych
Kobalt w moczu   mocz 15 dni roboczych
Kokaina i metabolity w moczu (skrining)   mocz 1 dzień roboczy
Koproporfiryny w moczu Metoda: HPLC mocz/DZM 3 dni robocze
Kortyzol wydalanie   DZM 15 dni roboczych
Kreatynina wydalanie   DZM 1 dzień roboczy
Kreatynina w moczu   mocz 1 dzień roboczy
Kwas 5-OH-Indolooctowy Metoda: HPLC DZM zakwaszona 15 dni roboczych
Kwas deltaaminolewulinowy   mocz 15 dni roboczych
Kwas hipurowy   mocz 14 dni roboczych
Kwas homogentyzynowy   DZM zakwaszona 15 dni roboczych
Kwas homowanilinomigdałowy   DZM zakwaszona 15 dni roboczych
Kwas moczowy w moczu   mocz 1 dzień roboczy
Kwas moczowy wydalanie   DZM 1 dzień roboczy
Kwas trójchlorooctowy TCA w moczu   mocz 14 dni roboczych
Kwas wanilinomigdałowy VMA   DZM zakwaszona 15 dni roboczych
Kwasy organiczne. Profil kwasów organicznych w moczu met. GC-MS mocz 21 dni roboczych
Kwas szczawiowy w moczu   DZM zakwaszona 15 dni roboczych
L-karnityna wolna w moczu   DZM zakwaszona 16 dni roboczych
Łańcuchy lekkie kappa w moczu ilościowo   mocz/DZM 14 dni roboczych
Łańcuchy lekkie lambda w moczu ilościowo   mocz/DZM 14 dni roboczych
Łańcuchy lekkie wolne kappa w moczu Metoda: immunoturbidymetria   mocz 7 dni roboczych
Łańcuchy lekkie wolne lambda w moczu Metoda: immunoturbidymetria   mocz 7 dni roboczych
Magnez wydalanie   DZM zakwaszona 1 dzień roboczy
Magnez w moczu   mocz zakwaszony 1 dzień roboczy
Mangan w moczu   mocz 10 dni roboczych
Metadon - metabolity w moczu   mocz 3 dni robocze
Metanefryna w moczu Metoda: HPLC   DZM zakwaszona 7 dni roboczych
Metoksykatecholaminy (Metanefryna, Metoksytyramina, Normetanefryna) Metoda: HPLC DZM zakwaszona 7 dni roboczych
Metylohistamina   DZM zakwaszona 10 dni roboczych
Miedź w moczu, Metoda: Atomowa spektrometria absorbcyjna (ASA) mocz 8 dni roboczych
Miedź wydalanie Metoda: Atomowa spektrometria absorbcyjna (ASA) DZM 8 dni roboczych
Mioglobina w moczu Metoda: ECLIA mocz 14 dni roboczych
Mocznik wydalanie   DZM 1 dzień roboczy
Mocznik w moczu   mocz 1 dzień roboczy
Mukopolisacharydy w moczu   mocz 15 dni roboczych
Mycobacterium tuberculosis metodą PCR mocz 5 dni roboczych
N-acetyloglukozaminidaza NAG w moczu   mocz 14 dni roboczych
Profil narkotykowy w moczu - test przesiewowy   mocz 1 dzień roboczy
Neisseria gonorrhoeae DNA Metoda: real-time PCR mocz 10 dni roboczych
N-końcowy usieciowany telopeptyd łańcucha alfa kolagenu typu I (NTX) (marker resorbcji kostnej)   mocz (2. poranna porcja) 15 dni roboczych
Normetanefryna -   DZM zakwaszona 6 dni roboczych
Ołów w moczu   mocz 14 dni roboczych
Opiaty w moczu   mocz 1 dzień roboczy
Osmolalność moczu   mocz 2 dni robocze
Panel przesiewowy w zatruciach lekami   mocz 5 dni roboczych
Phencyclidyna (Fencyklidyna) w moczu mocz 3 dni robocze
Poliomavirus BKV DNA Metoda: PCR mocz 15 dni roboczych
Porfobilinogen   DZM 14 dni roboczych
Posiew moczu   mocz 7 dni roboczych
Posiew moczu w kierunku grzybów   mocz 7 dni roboczych
Posiew w kierunku gruźlicy   mocz 6 tygodni
Potas w moczu   mocz 1 dzień roboczy
Potas wydalanie   DZM 1 dzień roboczy
Preparat bezpośredni   mocz 7 dni roboczych
Profil aminokwasów w moczu   DZM zakwaszona 15 dni roboczych
Profil steroidowy   DZM 18-20 tygodni (na cito tylko noworodki i niemowlęta do 6 m.ż)
Proteinogram w moczu (Elektroforeza białekmocz) Metoda: Elektroforeza żelowa / densytometria mocz 10 dni roboczych
Dezoksypirydynolina (Pyrylinks D) (marker resorbcji kostnej) Metoda: HPLC mocz 15 dni roboczych
Rtęć w moczu   mocz 10 dni roboczych
Serotonina w moczu Metoda: HPLC   DZM zakwaszona 15 dni roboczych
Sód w moczu   mocz 1 dzień roboczy
Sód wydalanie   DZM 1 dzień roboczy
Tal w moczu   mocz 3 miesiące
Wapń wydalanie   DZM zakwaszona 10 dni roboczych
Wapń w moczu   mocz zakwaszony 1 dzień roboczy
Witamina B13 (kwas orotowy) Metoda: HPLC mocz 15 dni roboczych
Wolna hemoglobina w moczu, Metoda: Kolorymetryczna mocz 5 dni roboczych
Wskaźnik albumina / kreatynina w moczu   DZM 1 dzień roboczy