Przygotowanie się do pobrania materiału do badań mikrobiologicznych

POBIERANIE MOCZU DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

Badanie jest zlecane w celu diagnostyki infekcji układu moczowego. Badanie powinno być wykonywany łącznie z analizą ogólną moczu, które również mogą pomóc w diagnostyce zakażeń układu moczowego (np. poprzez stwierdzenie zmiany pH moczu, obecności białych krwinek w moczu, podwyższenie w nim aktywności enzymu esterazy leukocytów- pochodzącej z rozpadających się leukocytów).

U osoby zdrowej mocz jest fizjologicznie jałowy, natomiast cewka moczowa i okolica krocza są skolonizowane drobnoustrojami. Prawidłowe pobranie moczu i dostarczenie do laboratorium odgrywają decydującą rolę w uzyskaniu wiarygodnego wyniku posiewu.

Mocz do badania mikrobiologicznego należy pobierać rano, a jeśli to niemożliwe, po 4 godzinach od ostatniego oddania. Tylko w uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest pobieranie moczu niezależnie od pory dnia. Informację taką należy przekazać w Punkcie Pobrań. Materiał należy pobierać przed włączeniem antybiotykoterapii. W przypadku przebiegającej terapii lekami o działaniu przeciwdrobnoustrojowym należy poinformować o rodzaju leku i okresie przyjmowania.

Zasady pobrania moczu do badań mikrobiologicznych:

 1. Zaopatrz się w specjalny, jałowy (sterylny) pojemnik dostępny w aptekach. Przed pobraniem próbki moczu umyj ręce, a następnie ujście cewki moczowej. Zachować kierunek mycia i osuszania: od ujścia cewki w kierunku odbytu. Wytrzyj się jednorazowym ręcznikiem. Umożliwia to pozbycie się bakterii, które, po dostaniu się do próbki, mogą zafałszować wynik badania.
 2. Przed samym pobraniem otworzyć jałowy pojemnik.
 3. Pobrać mocz z tzw. środkowego strumienia. Pierwszą partię moczu oddać do toalety, drugą partię moczu, oddać bezpośrednio do pojemnika, maksymalnie około 50 ml ( 1/3 pojemnika ).
 4. Dla uniknięcia przypadkowego zanieczyszczenia bakteriami nie dotykać brzegiem pojemnika okolic narządów płciowych, a dodatkowo, palcami wewnętrznej powierzchni jałowego pojemnika.
 5. Pojemnik natychmiast zamknąć, zabezpieczyć przed uszkodzeniem, opisać imieniem i nazwiskiem oraz datę i godzinę pobrania.
 6. Natychmiast po pobraniu pojemnik z moczem dostarczyć do Punktu Pobrań materiału lub bezpośrednio do laboratorium.

Instrukcja pobierania moczu u małych dzieci i noworodków do badań mikrobiologicznych:

 1. Mocz do badania pobierać do jałowego pojemnika według powyższych zasad.
 2. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach mocz pobierać do jałowego woreczka przyklejanego do skóry krocza.
 3. Woreczek zakładać rano po wykonaniu zabiegów higienicznych tuż przed oddaniem moczu przez dziecko wg podanych zasad.
 4. Woreczek najlepiej sprawdzać co 15-20 minut i odklejać zaraz po oddaniu moczu. Woreczek zabezpieczyć przed wylaniem, umieścić w jałowym pojemniku. – NIE PRZELEWAĆ MOCZU.
 5. Natychmiast po pobraniu, mocz dostarczyć do Punktu Pobrań materiału lub bezpośrednio dla laboratorium.

 

Pobranie wymazu z kału

Pałeczkę z zestawu transportowego należy wyjąć z opakowania tuż przed pobraniem wymazu. Podczas pobierania próbki pałeczką należy trzymać za osadzony na niej korek. Pobiera się niewielką ilość kału z kilku miejsc przez włożenie do niego wacika umocowanego na patyczku i obrócenie go kilkakrotnie w materiale kałowym. Na waciku powinien być widoczny ślad kału. Następnie wyjąć korek z probówki z podłożem transportowym, umieścić tam wymaz i szczelnie zamknąć probówkę. Kał należy oddać do czystego, uprzednio wyparzonego wrzątkiem i wysuszonego naczynia (basen, nocnik) lub naczynia jednorazowego użycia (talerz, tacka). Za pomocą łyżeczki z pojemnika transportowego pobrać próbkę wielkości orzecha włoskiego. Pobrany kał musi być dostarczony do laboratorium do 2 godz. Próbki muszą być szczelnie zamknięte i nieuszkodzone. Pojemnik z materiałem biologicznym musi być opisany: nazwiskiem, imieniem, datą i godz. poboru oraz rodzajem zleconego badania.

W przypadku kiedy wykonywane jest badanie na nosicielstwo pałeczek Salmonella i Shigella- należy pobrać z laboratorium specjalne wymazówki i pojemnik na kał. Należy pobrać 2 wymazy z kału na podłoże transportowe z 2 kolejnych dni i świeży kał z trzeciego dnia. W dniu pobrania 3-ej próbki zawierającej świeży kał należy dostarczyć wszystkie 3 próbki do badania.

 

PREZPROWADZENIE DOBOWEJ ZBIÓRKI MOCZU Z DODATKIEM STABILIZATORA

Przeprowadzenie dobowej zbiórki moczu (DZM). W dniu poprzedzającym badanie należy przygotować naczynie o objętości 2-3 litrów z dopasowaną zakrętką i podziałką umożliwiającą odczyt objętości. Zbiórkę dobową rozpoczyna się rano (przykładowo o 6:00), od drugiej dziennej porcji moczu (pierwszą należy odrzucić). Stabilizator (1 fiolka 10 ml  6N HCl) wlewany jest do pojemnika, w którym znajduje się porcja moczu rozpoczynająca zbiórkę. Gdy zebrana objętość moczu przekracza 1 l, do naczynia wlewana jest  kolejna 10 ml porcja  stabilizatora. Oczekiwane pH stabilizowanego moczu wynosi około 2. Mocz zbierany jest przez 24 h. Ostatnią porcję zbiórki stanowi pierwsza porcja porannego moczu z dnia następnego. Zbierany mocz przechowywać w chłodnym miejscu. Po zakończeniu zbiórki zmierzyć całkowitą objętość zebranego moczu. Po dokładnym wymieszaniu całości odlać porcję moczu do jednorazowego Pojemnika na mocz z nakrętką. W opisie pojemnika uwzględnić: imię i nazwisko badanego; czas rozpoczęcia i zakończenia zbiórki; całkowitą objętość.

Stabilizator należy pobrać z laboratorium.