Punkt pobrań w Limanowej

Punkt pobrań w Limanowej

Limanowa ul. Jana Pawła II 15

Pobrania materiału do badań:
poniedziałek - piątek
w godzinach od 7:15 - 10.00
tel. 607 234 472

Odbiór wyników:
poniedziałek - piątek
w godzinach od 10:00 - 13:00

Pobieranie wymazów COVID-19 godz 13:00

Pełny zakres badań:
analityka, serologia (grupa krwi), mikrobiologia (wymazy, posiewy).