Punkt pobrań w Limanowej

Punkt pobrań w Limanowej

ul. Piłsudskiego 53
Budynek RehStab (dawna Euromedica)

Pobrania materiału do badań:
poniedziałek - piątek
w godzinach od 7:15 - 10.00
tel. 607 234 472

Odbiór wyników:
poniedziałek - piątek
w godzinach od 7:15 - 10:00

Pełny zakres badań:
analityka, serologia (grupa krwi), mikrobiologia (wymazy, posiewy).