Serologia

Informacje o aktualnym czasie oczekiwania na wynik uzyskają Państwo w punkcie pobrań

Przygotowanie się do pobrania materiału do badań »»» 

BADANIE MATERIAŁ Maksymalny czas uzyskania wyniku
Badanie przeglądowe alloprzeciwciał krew EDTA 2 dni
Grupa krwi ABO, RH krew EDTA 2 dni
Krew karta krew EDTA 14 dni
Bezpośredni test antyglobulinowy (BTA) krew EDTA 2 dni
Identyfikacja alloprzeciwciał odpornościowych krew EDTA 7 dni