Toksykologia i witaminy

Informacje o aktualnym czasie oczekiwania na wynik uzyskają Państwo w punkcie pobrań

Przygotowanie się do pobrania materiału do badań »»» 

BADANIE MATERIAŁ Maksymalny czas uzyskania wyniku
Arsen w moczu mocz 15 dni
Borany w surowicy surowica 15 dni
Chrom surowica 15 dni
Chrom w moczu mocz 15 dni
Cynk surowica 15 dni
Cynk w moczu mocz 15 dni
Fluorki w moczu mocz 15 dni
Fluorki w surowicy surowica 15 dni
Jod surowica 15 dni
Kadm krew EDTA, surowica 15 dni
Kobalt surowica, krew EDTA 15 dni
Kobalt w moczu mocz 15 dni
Krzem surowica, krew EDTA 15 dni
Lit surowica 7 dni
Mangan surowica 15 dni
Mangan w moczu mocz 15 dni
Miedź surowica 15 dni
Miedź w moczu mocz 15 dni
Miedź wydalnie mocz DZM 15 dni
Molibden surowica 15 dni
Nikiel surowica 15 dni
Ołów krew EDTA 10 dni
Ołów w moczu mocz 10 dni
Rtęć krew EDTA 15 dni
Rtęć w moczu mocz 15 dni
Selen surowica 15 dni
Tal w moczu mocz 15 dni
     
Toksykologia - Leki i substancje uzależniające Materiał  
6-tioguanina w erytrocytach krew EDTA 15 dni
Acodin (dextromethorphan) surowica 15 dni
Alkaloidy opium w moczu (jakościowo) mocz 1 dzień
Alkohol etylowy surowica 1 dzień
Alkohol glikolowy surowica 15 dni
Alkohol glokolowy w moczu mocz 7 dni
Allopurinol surowica 15 dni
Amantadyna surowica 15 dni
Amfetamina w moczu mocz 1 dzień
Amfetamina w moczu ilościowo mocz 7 dni
Amikacyna (Biodacyna) surowica 15 dni
Amitryptylina w surowicy ilościowo surowica 15 dni
Amoniak osocze EDTA, krew EDTA 3 dni
Anticol mocz 15 dni
Atropina surowica 15 dni
Barbiturany w moczu mocz 7 dni
Barbiturany w surowicy surowica 7 dni
Toksykologia - Leki i substancje uzależniające    
6-tioguanina w erytrocytach krew EDTA 15 dni
Acodin (dextromethorphan) surowica 15 dni
Alkaloidy opium w moczu (jakościowo) mocz 1 dzień
Alkohol etylowy surowica 1 dzień
Alkohol glikolowy surowica 15 dni
Alkohol glokolowy w moczu mocz 7 dni
Allopurinol surowica 15 dni
Amantadyna surowica 15 dni
Amfetamina w moczu mocz 1 dzień
Amfetamina w moczu ilościowo mocz 7 dni
Amikacyna (Biodacyna) surowica 15 dni
Amitryptylina w surowicy ilościowo surowica 15 dni
Amoniak osocze EDTA, krew EDTA 3 dni
Anticol mocz 15 dni
Atropina surowica 15 dni
Barbiturany w moczu mocz 7 dni
Barbiturany w surowicy surowica 7 dni
Benzodiazepina surowica 7 dni
Benzodiazepina w moczu mocz 7 dni
Chlorprotiksen w moczu jakościowo mocz 15 dni
Clonazepam surowica 15 dni
Cordaron (amiodaron) surowica 15 dni
Cyklofosfamid surowica 15 dni
Cyklosporyna krew EDTA 7 dni
Digoksyna surowica 7 dni
Doxepin surowica 15 dni
Etosuximid (Ronton) surowica 15 dni
Fenatiozyny w moczu mocz 7 dni
Fenobarbital surowica/mocz 7 dni
Fenol w moczu mocz 15 dni
Fenytoina surowica 7 dni
Fluoksetyna (Prozac) w moczu mocz 15 dni
Flupentixol surowica 15 dni
Fluvoxamin surowica 15 dni
Gentamycyna surowica 7 dni
Hydrazyt kwasu izonikotyowego surowica 15 dni
Hydrochlorochinon surowica 15 dni
Hydrochlorotiazyd mocz 15 dni
Hydroksyzyna w moczu jakościowo mocz 15 dni
Ibuprofen surowica 15 dni
Imipramina surowica 15 dni
Interferon surowica 15 dni
Interferon-gamma surowica 15 dni
Kalprotektyna kał 15 dni
Kanabinole (THC) mocz 1 dzień
Karbamazepina surowica 7 dni
Karbamazepina w moczu mocz 7 dni
Klozapina w moczu - jakościowo mocz 15 dni
Koenzym Q10 surowica 15 dni
Kofeina w surowicy surowica 15 dni
Kokaina mocz 1 dzień
Kokaina w moczu ilościowo mocz 7 dni
Kotynina w moczu mocz 15 dni
Kwas metylomalonowy surowica/mocz 15 dni
Kwas mykofenolowy surowica 1 dzień
Kwas walproinowy surowica 5 dni
Lamotrygina surowica 15 dni
Levetiracetam (Keppra) surowica 15 dni
Melatonina surowica 15 dni
Melatonina w moczu mocz 15 dni
Melperon surowica 15 dni
Metadon - metabolity w moczu mocz 1 dzień
Metadon w surowicy surowica 15 dni
Metamfetamina w moczu mocz 15 dni
Metotreksat surowica 15 dni
Metylohistamina mocz DZM 15 dni
Mianseryna mocz 15 dni
Mitotan surowica 15 dni
Neopteryna surowica 15 dni
Nifedypina surowica 15 dni
Nortryptylina surowica 15 dni
Novalgin surowica 15 dni
Opiaty w moczu mocz 5 dni
Oxcarbazepin surowica 15 dni
Paracetamol surowica 15 dni
Paroxetin surowica 15 dni
Phencyclidyna w moczu mocz 1 dzień
Pochodne fenotiazyny surowica/mocz 1 dzień
Profil narkotykowy w moczu mocz 1 dzień
Profil narkotykowy w surowicy surowica 15 dni
Propafenon surowica 15 dni
Propranolol w surowicy ilościowo surowica 15 dni
Prymidon (Mizodin) surowica 15 dni
Pyralgina w moczu jakościowo mocz 15 dni
Salicylany surowica/mocz 15 dni
Sirolimus (Rapamycyna) krew EDTA 15 dni
Skopolamina surowica 15 dni
Teofilina surowica 5 dni
Topiramat surowica 15 dni
Tramal mocz 15 dni
Tramal w surowicy surowica 15 dni
Trójcykliczne antydepresanty surowica 7 dni
Wankomycyna surowica 15 dni
Toksykologia - Witaminy    
25 (OH)D3 surowica 2 dni
1,25 dihydroksy D3 surowica 7 dni
Beta-karoten surowica 15 dni
Witamina A surowica 15 dni
Witamina A+E surowica 15 dni
Witamina A2 surowica 15 dni
Witamina B1 krew EDTA 15 dni
Witamina B13 (kwas orotowy) mocz 15 dni
Witamina B2 krew EDTA 15 dni
Witamina B3 (niacyna) surowica 15 dni
Witamina B6 krew EDTA 15 dni
Witamina C surowica 15 dni
Witamina E surowica 15 dni
Witamina H (biotyna) surowica 15 dni
Witamina K1 surowica 15 dni