Diagnostyka infekcji

Informacje o aktualnym czasie oczekiwania na wynik uzyskają Państwo w punkcie pobrań

Przygotowanie się do pobrania materiału do badań »»» 

BADANIE MATERIAŁ Maksymalny czas uzyskania wyniku
Anaplasma phagocytophila metodą RT-PCR krew EDTA 15 dni
Antygen Cryptococcus surowica 15 dni
Antygen Cryptosporidium w kale kał 15 dni
Antygen galaktomannanowy Aspergillus sp. surowica 20 dni
Antygen HBe surowica 7 dni
Antygen HBs - test potwierdzenia surowica 7 dni
Antygen HBs ilościowo surowica 20 dni
Antygen Legionella pneumophila mocz 15 dni
Antygen mannanowy Candida sp. surowica 15 dni
Antygen Streptoccoccus grupy A wymaz z gardła 1 dzień
Antygen Streptococcus pneumoniae surowica 15 dni
Antytoksyna Corynebacterium diphteriae surowica 15 dni
Badanie serologiczne w kier. choroby hod.ptaków surowica 15 dni
Badanie serologiczne w kier. płuca farmera surowica 15 dni
Bartonella henselae DNA ilościowo krew EDTA 20 dni
Bordetella sp. DNA (pertussis i parapertussis) krew pełna EDTA 21 dni
Borelia met. PCR krew EDTA/PMR 20 dni
Borrelia burgdorferii met. PCR (płyn stawowy) płyn stawowy 20 dni
Candida albicans LTT krew heparyna + krew skrzep 15 dni
Chlamydia pneumoniae LTT krew heparyna + krew skrzep 15 dni
Chlamydia pneumoniae PCR wymaz z gardła/plwocina/krewEDTA 20 dni
Chlamydia trachomatis LTT krew heparyna + krew skrzep 15 dni
Clostridium tetani (tężec) p/ciała surowica 15 dni
CMV LTT krew heparyna + krew skrzep 15 dni
CMV-PCR - jakościowo krew EDTA 20 dni
CMV-PCR (mocz) mocz 20 dni
CMV-PCR (pmr) PMR 20 dni
EBV DNA met. PCR krew EDTA, surowica, wymaz z jamy ustnej, płyn owodniowy 20 dni
EBV DNA w płynie mózgowo-rdzeniowym jakościowo PMR 20 dni
EBV LTT krew heparyna + krew skrzep 15 dni
Enterowirusy met. PCR (pmr) PMR 20 dni
FTA surowica 14 dni
FTA-ABS surowica 14 dni
Grypa A H1N1 RT-PCR wymaz z gardła/wymaz z nosa 20 dni
Grypa A i B - szybkie testy wymaz 1 dzień
Grypa A i B RT-PCR wymaz z gardła/wymaz z nosa 20 dni
Grypa A IgA surowica 7 dni
Grypa A IgG surowica 7 dni
Grypa B IgA surowica 7 dni
Grypa B IgG surowica 7 dni
HAV RNA (LC-PCR) krew EDTA 20 dni
HBV DNA - genotyp krew EDTA/surowica 20 dni
HCV RNA (ilościowo) krew EDTA/surowica 15 dni
HCV-genotyp krew EDTA 20 dni
HDV RNA jakościowo (wirusowe zapalenie watroby typu D) krew EDTA 15 dni
Helicobacter pylori - antygen w kale kał 7 dni
Helicobacter pylori IgA i IgG metodą Western Blot surowica 15 dni
Helicobacter pylori LTT krew heparyna + krew skrzep 15 dni
HEV RNA jakościowo Iwirusowe zapalenie wątroby typu E) krew EDTA 15 dni
HIV RNA (wiremia) surowica 20 dni
HIV-1 lekooporność surowica 14 dni
HIV-1 subtypowanie surowica 14 dni
HIV-RNA surowica 20 dni
HSV 2 LTT krew heparyna + krew skrzep 15 dni
HSV1 LTT krew heparyna + krew skrzep 15 dni
Kleszcz - badanie PCR w kierunku boreliozy kleszcz 20 dni
Leishmania DNA krew EDTA 20 dni
Leptospira DNA krew EDTA 20 dni
Listeria sp. DNA krew EDTA 20 dni
LTT - panel Borrelia krew heparyna + krew skrzep 15 dni
Ludzki Herpeswirus typu 6 (HHV-6) DNA krew EDTA 20 dni
Ludzki Herpeswirus typu 8 (HHV-8) DNA krew EDTA 20 dni
Mutacja wirusa HIV (CCR5-D32, CCr2V641, SDF1-G801A) krew EDTA 20 dni
Mycobacterium tuberc. PCR PJC/mocz/plwoc. 20 dni
Mycoplasma pneumoniae PCR krew EDTA 20 dni
Odczyn hemaglutynacji krętków TPHA surowica 7 dni
P.ciała p/Leishmania surowica 15 dni
Paradontoza IDENT A (flora bakteryjna) metodą PCR krew EDTA 15 dni
Parvowirus B19 PCR (Nucleagena) krew EDTA, surowica 20 dni
P-ciala p/CMV IgM w płynie mózgowordzeniowym PMR 7 dni
P-ciała /Adenowirusom surowica 10 dni
P-ciała /Giardia lamblia IgG surowica 15 dni
P-ciała anty-HDV (anty-delta) surowica 15 dni
P-ciała IgG i IgM p/antygenowi wczesnemu EBV surowica 7 dni
P-ciała IgG p/antygenowi jądrowemu EBV surowica 7 dni
P-ciała p/Adenovirusom IgA surowica 7 dni
P-ciała p/Adenovirusom IgG surowica 7 dni
P-ciała p/Adenowirusom IgM surowica 7 dni
P-ciała p/Babesia IgG i IgM (IIF) surowica 15 dni
P-ciała p/Bartonella henselae IgA surowica 15 dni
P-ciała p/Bartonella henselae IgG surowica 15 dni
P-ciała p/Bartonella henselae IgM surowica 15 dni
P-ciała p/Bartonella quintana IgG surowica 15 dni
P-ciała p/Bartonella quintana IgM surowica 15 dni
P-ciała p/Bartonella sp. surowica 15 dni
P-ciała p/bąblowcowe surowica 15 dni
P-ciała p/bąblowcowe IgG - badanie poszerzone surowica 15 dni
P-ciała p/bąblowcowe IgG met. Western blot surowica 15 dni
P-ciała p/Borrelia IgG w płynie mózgowordzeniowym pmr 15 dni
P-ciała p/Borrelia IgG w płynie mózgowordzeniowym Western blot pmr 15 dni
P-ciała p/Borrelia IgG, RN-AT surowica 10 dni
P-ciała p/Borrelia IgM w płynie mózgowordzeniowym pmr 15 dni
P-ciała p/Borrelia IgM w płynie mózgowordzeniowym Western blot pmr 15 dni
P-ciała p/Borrelia IgM, RN-AT surowica 10 dni
P-ciała p/Borrelia Western blot ilościowo (recomBead) surowica 15 dni
P-ciała p/Brucella sp. surowica 15 dni
P-ciała p/Candida albicans IgA surowica 15 dni
P-ciała p/Candida albicans IgG surowica 15 dni
P-ciała p/Candida albicans IgM surowica 15 dni
P-ciała p/Chlamydia pneumoniae IgA surowica 7 dni
P-ciała p/Chlamydia psittaci IgG surowica 15 dni
P-ciała p/Chlamydia psittaci IgM surowica 15 dni
P-ciała p/Chlamydia trachomatis IgA surowica 10 dni
P-ciała p/CMV IgG w płynie mózgowordzeniowym PMR 7 dni
P-ciała p/Coxackie A16 surowica 15 dni
P-ciała p/Coxackie A7 surowica 15 dni
P-ciała p/Coxackie B surowica 15 dni
P-ciała p/Coxiella burneti (faza I IgA i IgG; faza II IgG i IgM) surowica 15 dni
P-ciała p/EBV IgM w płynie mózgowordzeniowym PMR 7 dni
P-ciała p/EBV IgG surowica 7 dni
P-ciała p/EBV IgG w płynie mózgowordzeniowym PMR 7 dni
P-ciała p/EBV IgM surowica 7 dni
P-ciała p/Echinococcus multilocularis IgG surowica 15 dni
P-ciała p/enterowirusom IgA surowica/PMR 15 dni
P-ciała p/enterowirusom IgG surowica/PMR 15 dni
P-ciała p/enterowirusom IgM surowica/PMR 15 dni
P-ciała p/gliście ludzkiej IgG surowica 7 dni
P-ciała p/grzybicze (aspergilloza) surowica 20 dni
P-ciała p/HAV IgG surowica 7 dni
P-ciała p/HAV IgM surowica 7 dni
P-ciała p/HAV total surowica 7 dni
P-ciała p/HBc IgM surowica 7 dni
P-ciała p/HBe surowica 7 dni
P-ciała p/HCV met. RIBA surowica 15 dni
P-ciała p/Helicobacter pylori IgA surowica 7 dni
P-ciała p/hemaglutyninowe w kierunku wirusa grypy A (H1N1, H3N2) i B surowica 15 dni
P-ciała p/Histoplasma capsulatum surowica 15 dni
P-ciała p/HIV1/HIV2 met. Western Blot surowica 20 dni
P-ciała p/Legionella pneumophila IgA surowica 15 dni
P-ciała p/Legionella pneumophila IgG surowica 15 dni
P-ciała p/Legionella pneumophila IgM surowica 15 dni
P-ciała p/Leptospira surowica 20 dni
P-ciała p/Listeria monocytogenes surowica 15 dni
P-ciała p/ludzkiemu Herpeswirus typu 6 IgG surowica 15 dni
P-ciała p/ludzkiemu Herpeswirus typu 6 IgM surowica 15 dni
P-ciała p/ludzkiemu Herpeswirus typu 8 IgG surowica 15 dni
P-ciała p/Meningococcus IgG surowica 15 dni
P-ciała p/motylicy wątrobowej (Fasciola hepatica) surowica 15 dni
P-ciała p/Mycoplasma pneumoniae IgA surowica 7 dni
P-ciała p/Plasmodium (malaria) surowica 15 dni
P-ciała p/Pneumocystis carinii APCA surowica 15 dni
P-ciała p/Poliowirus typu I-III (poliomyelitis) surowica 15 dni
P-ciała p/Ricketsia IIF surowica 15 dni
P-ciała p/Riketsja IgG surowica 15 dni
P-ciała p/Riketsja IgM surowica 15 dni
P-ciała p/Rotawirus surowica 7 dni
P-ciała p/RSV IgA surowica 7 dni
P-ciała p/RSV IgG surowica 7 dni
P-ciała p/RSV IgM surowica 7 dni
P-ciała p/Saccharomyces cerevisiae (IgA, IgG, IgM) surowica 14 dni
P-ciała p/Saccharomyces cerevisiae ASCA (IIF) surowica 14 dni
P-ciała p/Saccharomyces cerevisiae IgA surowica 14 dni
P-ciała p/Saccharomyces cerevisiae IgG surowica 14 dni
P-ciała p/Saccharomyces cerevisiae IgM surowica 14 dni
P-ciała p/Salmonella surowica 15 dni
P-ciała p/Schistosoma mansoni IgG surowica 15 dni
P-ciała p/Shigella surowica 15 dni
P-ciała p/Streptococcus pneumoniae (p/DNA-azie i streptokinazie) surowica 15 dni
P-ciała p/Strongyloides (węgorek) IgG surowica 15 dni
P-ciała p/T. solium (wągrzyca) met. W-B IgG surowica 15 dni
P-ciała p/Taenia solium (wągrzyca) IgG surowica 15 dni
P-ciała p/Toxocara canis IgG surowica 7 dni
P-ciała p/Toxoplasma gondii IgA surowica 20 dni
P-ciała p/Treponema pallidum (krętek blady) metodą Western Blot surowica 15 dni
P-ciała p/Trichinella spiralis IgG surowica 15 dni
P-ciała p/Trichinella spiralis metodą WB surowica 15 dni
P-ciała p/Ureaplasma ureal. surowica 15 dni
P-ciała p/wirusom ECHO surowica 15 dni
P-ciała p/wirusowi CORONA surowica 15 dni
P-ciała p/wirusowi dengi IgG (gorączka denga) surowica 15 dni
P-ciała p/wirusowi dengi IgM (gorączka denga) surowica 15 dni
P-ciała p/wirusowi kleszcz. zap. mózgu IgG (TBE) surowica 7 dni
P-ciała p/wirusowi kleszcz. zap. mózgu IgM (TBE) surowica 7 dni
P-ciała p/wirusowi limfocytarnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (LCM) surowica 15 dni
P-ciała p/wirusowi odry IgM surowica 15 dni
P-ciała p/wirusowi opryszczki HSV IgG w płynie mózgowo-rdzeniowym PMR 15 dni
P-ciała p/wirusowi opryszczki HSV IgM w płynie mózgowo-rdzeniowym PMR 15 dni
P-ciała p/wirusowi parvo B19 IgG met. Western blot surowica 15 dni
P-ciała p/wirusowi parvo B19 IgM met. Western blot surowica 15 dni
P-ciała p/wirusowi parvo IgG surowica 15 dni
P-ciała p/wirusowi parvo IgM surowica 15 dni
P-ciała p/wirusowi świnki IgG surowica 7 dni
P-ciała p/wirusowi świnki IgM surowica 7 dni
P-ciała p/wirusowi wścieklizny surowica 15 dni
P-ciała p/wirusowi zapalenia wątroby typu E IgG i IgM metodą Western Blot surowica 15 dni
P-ciała p/wirusowi żółtej febry surowica 15 dni
P-ciała p/Wuchereria bancrofti (filarioza) surowica 15 dni
P-ciała p/Yersinia enterocolitica IgA metodą Western blot surowica 15 dni
P-ciała p/Yersinia enterocolitica IgG metodą Western blot surowica 15 dni
P-ciała p/Yersinia IgA surowica 7 dni
P-ciała p/Yersinia IgA i IgG Western blot surowica 15 dni
P-ciała p/Yersinia IgG surowica 7 dni
P-ciała p/Yersinia sp. surowica 15 dni
Rozmaz krwi (gruba kropla) w kierunku malarii surowica 15 dni
Salmonella sp./Shigella sp. metodą PCR surowica 20 dni
Serodiagnostyka grypy surowica 7 dni
Serodiagnostyka paragrypy IgG surowica 15 dni
Staphylococcus/Streptococcus (Combi Profil) LTT krew heparyna +krew skrzep 15 dni
Tęgoryjec dwunastnicy surowica 15 dni
Toxocara canis IgG - awidność surowica 15 dni
Toxoplasma w pł. owodniowym met. PCR płyn owodniowy 20 dni
Ureaplasma sp. + Mycoplasma genitalium jakościowo wymaz 15 dni
Wirus kleszczowego zapalenia mózgu (TBE) DNA krew EDTA 20 dni
Wirus odry RNA krew EDTA 20 dni
Wirus ospy wietrznej VZV DNA krew EDTA, PMR 21 dni
Wirus ospy wietrznej VZV LTT krew heparyna + krew skrzep 21 dni
Wirus różyczki RNA jakościowo krew EDTA 20 dni
Wirus syncytium nabłonka oddechowego RSV RNA wymaz z gardła/wymaz z nosa 20 dni
Wirus świnki RNA krew EDTA 20 dni
Wymaz w kierunku Chlamydia pneumoniae wymaz 15 dni
Yersinia LTT krew heparyna + krew skrzep 15 dni